match arbeidsmarkt-onderwijs

Ik ga voor een sterkere aansluiting van het onderwijs met de arbeidsmarkt. Ook het werkplekleren krijgt mijn bijzondere aandacht.

Nieuws over dit onderwerp

Gezonde concurrentie

Laat ons starten met het goede nieuws. Volgens de cijfers van de Nationale Bank en het Planbureau zullen er dit jaar 45.000 nieuwe jobs bijkomen, hoofdzakelijk in de privésector. De vacatureteller bij …

Warme broodjes op een zondagochtend

De beroepsfederaties van bakkers, slagers en traiteurs protesteren tegen de nieuwe onderwijsplannen.  Leerlingen die vandaag bakker of slager willen worden kunnen dit niet meer in een TSO-opleiding …

Leer(rijk) uit ervaring

VDAB, samen sterk voor werk. Als Vlaams volksvertegenwoordiger én werkgever van een honderdtal werknemers, heb ik gedurende drie dagen gemerkt dat VDAB echt gaat voor een passende dienstverlening naar …