Slechte betalingsmoraal van de overheid wordt aangepakt

Door Grete Remen op 31 januari 2018, over deze onderwerpen: Economie, Ondernemen

Grete Remen pleitte in de Commissie Financiën bij minister Tommelein voor een betere betaalhygiëne van de Vlaamse overheid. Die betaalcultuur is vandaag de dag op zijn minst bedenkelijk te noemen.

Ondernemers hebben, net zoals werknemers, ook het recht om binnen een redelijke termijn betaald te worden. Zeker wanneer we zien dat 15% van onze zelfstandigen minder verdient dat 12.500 euro per jaar. Ondanks de economische heropleving blijven deze cijfers zich jaar na jaar herhalen. Het armoederisico bij een ondernemer ligt vier keer hoger dan bij een werknemer. Tijdige betalingen zijn voor hen dus geen overbodige luxe. Wanbetalingen zorgen voor een wurgeffect op de liquiditeit en continuïteit van  bedrijven. 20 à 25% van de faillissementen vallen nu reeds toe te schrijven aan gebrekkig betaalgedrag.

De betaalhygiëne van de Vlaamse overheid gaat erop achteruit. Ik verwijs hier naar de recente studie van Unizo en Graydon. Wanbetalingen horen nochtans niet bij hun voorbeeldfunctie. De overheid is voor veel bedrijven immers een belangrijke klant. Die ervaring moet positief zijn en weerspiegelen dat de overheid garant staat voor een snelle betaling. De Vlaamse overheid en de steden en gemeenten geven niet het goede voorbeeld. Er is nochtans een kordate wetgeving op de overheidsopdrachten. Die wordt niet nageleefd. Publieke controle, zo bewijst Nederland, kan helpen.

We kunnen, naar Nederlands model, het betaalgedrag van de lokale besturen in kaart brengen én publiceren. Bijvoorbeeld op een website die voor iedereen toegankelijk is. In de commissie Financiën antwoordde minister Tommelein positief op mijn vraag om de betaalgegevens van de Vlaamse overheid jaarlijks te bespreken. De minister wil tot een semestriële rapportering komen die beschikbaar is voor het parlement. Het openbaar maken van deze gegevens zou een volgende stap zijn. In Nederland heeft een dergelijk initiatief zijn nut al bewezen. Er wordt jaarlijks een lijst gepubliceerd met het betaalgedrag van de lokale besturen. Jaar na jaar zien ze er een verbetering van het betaalgedrag van gemeenten. Ze willen zelfs verdergaan en de betaalcijfers van de provincies en het Rijk toevoegen. Ook dat is in Vlaanderen mogelijk. Zo weten mogelijke partners op voorhand meteen waar zij aan toe zijn. De huidige cijfers zijn zeker niet uitnodigend.

Vlaamse administraties die kordaat en consequent hun rekeningen betalen, krijgen een positieve score naast hun naam. Wie slecht betaalt kan zichzelf terugvinden op een ‘zwarte lijst’. Inzet wordt benoemd en beloond. Traag betalende overheden worden aangespoord om dit zo snel mogelijk te verbeteren. Naming and shaming. Inwoners en ondernemers kunnen a.d.h.v. die gegevens beslissen om al dan niet in zee te gaan met de Vlaamse overheid of lokale besturen.  

De overheid heeft er dus alle baat bij om hun betaalhygiëne op te smukken en een goede score te behalen. Een slechte score halen, of belanden op een zwarte lijst kan hen immers heel wat contracten en samenwerkingsverbanden kosten. Omgekeerd zal betrouwbaarheid worden beloond doordat meer ondernemers zich aanbieden.  

Boetes en woekerinteresten helpen niet. Die bestaan vandaag de dag ook al. Minister Tommelien maakt zich sterk dat E-invoicing de stiptheid kan verbeteren, maar de uitrol laat op zich wachten. Grete Remen stelt dan ook dat het essentieel is voor een overheid om haar betalingstermijnen te respecteren. Tijd dus voor een vernieuwende maatregel die de efficiëntie van de overheid bevordert. Naming and shaming stimuleert de overheid om hun facturatie tijdig op orde te stellen. Goede rekeningen maken goede vrienden.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is