Kernversterking als lijsttrekker van de lokale verkiezingen

Door Grete Remen op 6 februari 2018, over deze onderwerpen: Economie, Handelsvestigingsbeleid, KMO-beleid, Ondernemen

Ons land telt 364 voetbalvelden aan lege winkelruimte. Dat zijn 21.027 panden om precies te zijn. Al tien jaar op rij stijgt de leegstand. Dat zijn trieste cijfers. Vlaams Volksvertegenwoordiger en onderneemster Grete Remen (N-VA) vraagt in een open brief aan lokale besturen extra focus op detailhandel.

Beste kandidaat - burgemeester, schepen, gemeenteraadslid

Nog geen twee jaar geleden adresseerde ik u uit een groeiende bezorgdheid. Bezorgdheid over de toenemende winkelleegstand, het verval van de lokale handelaar en de teloorgang van ons sociaaleconomische weefsel, dat daar onlosmakelijk mee verbonden is. Nu, 8 maanden voor de lokale verkiezingen, moet ik u met pijn in het hart opnieuw aanschrijven.

Ons land telt 364 voetbalvelden aan lege winkelruimte. Dat zijn 21.027 panden om precies te zijn. Al 10 jaar op rij stijgt de leegstand. Dat zijn trieste cijfers. Toch staat u toe dat er nog meer winkelpanden worden bijgebouwd, of erger nog, geeft u de opdracht om nog meer winkelruimte te voorzien. Vorig jaar bleven 1200 van deze gloednieuwe gebouwen leegstaan. Welke meerwaarde halen wij daaruit?

6/10 gemeenten geven aan dat ze daadwerkelijk maatregelen nemen om de leegstand tegen te gaan. Premies en boetes staan bovenaan in de lijst met acties. Sta me echter toe om te verwijzen naar de recente cijfers en te stellen dat de huidige aanpak niet werkt. Je kan starters aantrekken met fiscale voordelen, maar ze moeten natuurlijk wel blijven. De gevestigde waarde in uw gemeente heeft ook uw ondersteuning nodig. Een lokaal bestuur moet haar lokale handelaars een structurele ruggensteun geven.

U kan dat concreet doen door:

  • Een slagkrachtige detailhandelsvisie uit te werken en daar ook een doelgericht beleid aan vast te knopen. Gaande van mobiliteit tot toerisme. Je visie zou alles moeten omvatten;
  • Een halt te roepen aan de wildgroei van nieuwe winkelpanden buiten de kern. Herbestemming moet het eerste uitgangspunt zijn;
  • Samen te werken met de buurgemeenten i.p.v. ermee te concurreren. Meer dan 20.000 winkelpanden krijg je niet ingevuld door elkaar constant de loef af te willen steken;
  • Te concentreren op de sterktes van je eigen omgeving. Niet elke gemeente is gemaakt om een shoppingwalhalla te zijn. Toch heeft ieder plekje zijn charmes;
  • De tools te gebruiken die de Vlaamse overheid je aanbiedt en deze te integreren in je detailhandelsbeleid. Voorlopig kan dit nog op vrijwillige basis;
  • Te luisteren naar de noden van de ondernemers in je buurt.

Kernversterking verdient de lijsttrekker te zijn van uw lokale programma.  Wonen, werken en winkelen kenmerken een levendige en bruisende kern. Welke stad of gemeente wil nu niet bekend staan voor zo’n centrum? Begin daarom vandaag al met het opstellen van een weloverwogen (ondernemings)plan en voer het over de partijgrenzen heen uit na 14 oktober. Zo kunnen we hopelijk volgend jaar breken met de jammerlijke trend die onze winkelstraten jaar na jaar verpauperd.

De Vlaamse overheid heeft reeds maatregelen genomen en zal dit blijven doen. Misschien moeten we zelfs stoutmoedig durven dromen van een statuut ‘lokale handelaar’. Waarbij een lokale  ondernemer beloond wordt voor het genomen risico en de bijdrage aan de maatschappij. Voorlopig is het echter aan u. Neem zelf de touwtjes in handen. Word wakker.

Een energieke kern zorgt voor broodnodig sociaal contact ten tijde van individualisering en eenzaamheid. Laat burgers elkaar terug in de ogen kijken. Breng de sociale cohesie terug in uw gemeente. Je gaat ook meteen de verloedering tegen. Een toegenomen dynamiek in de kern verhoogt de sociale controle. Op hun beurt dalen zo de criminaliteit en overlast die gepaard gaan met leegstaande gebouwen. Effectieve investeringen in je kern leveren meer dan een economische ‘return on investment’ op.

Veiligheid en welvaart in de eigen regio beginnen bij een kern waarin wordt gewoond, gewerkt en geshopt. Geen betere maatregel tegen leegstand dan te zorgen voor leven in de brouwerij.

Mijn eerste oproep kan u via de volgende link raadplegen:  http://www.greteremen.be/nieuws/open-brief-burgemeester-neem-uw-verantwo...

Grete Remen

Vlaams volksvertegenwoordiger 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is