Een rechtvaardige economie is de voorloper van een rechtvaardige fiscaliteit

Door Grete Remen op 13 mei 2017, over deze onderwerpen: Ondernemen, Oneerlijke handelspraktijken

Voor één keer kwam het beste nieuws afgelopen week uit onverwachte hoek.  De 28 Europese handelsministers willen de industrie beter beschermen tegen de invoer van goedkope producten aan dumpingprijzen.  De consensus binnen de Europese Raad luidt : “Het draagvlak voor vrijhandel kan enkel gegarandeerd worden als die handel ook eerlijk en correct is."  Europa ziet het licht : net als andere exemplaren heeft ook de medaille van vrijhandel immers twee zijden. 

Stel je maar eens voor dat we alles wat we in Vlaanderen nodig hebben, zelf zouden moeten maken.  Daar hebben we de tijd, de arbeidskrachten, de grondstoffen en de ruimte – zowel in centen als in vierkante meters - niet voor.  De internationale ruilhandel heeft in de loop der tijden geresulteerd in een gestegen lokale welvaart die geleid heeft tot onze actuele levensstandaard.  Onze specialisatie en de gevoerde ruilpolitiek zorgen er al generaties voor dat we niet enkel meer, maar ook betere goederen en diensten produceren, verhandelen en consumeren binnen een competitief kader.  So far, so good. 

Bepaalde parasitaire nevenwerkingen van de vrijhandel, denken we maar aan deze van het vrij verkeer van kapitaal en arbeid, zorgen helaas voor een intrinsieke afbreuk van onze geprezen welvaart, die doorheen de jaren met veel bloed, zweet en tranen werd opgebouwd.  De wetten van de sterkste en van de goedkoopste zegevieren vandaag finaal waardoor multinationals en banken hun bevoorrechte positie zonder verantwoordelijkheid  verder kunnen verstevigen ten koste van economische kleinere spelers en dus ook van ons Vlaams samenlevingsmodel. 

Onder de noemer van fiscale rechtvaardigheid als doekje voor het bloeden lanceren bepaalde traditionele politieke strekkingen daarom gemakshalve en onder impuls van lobbyisten met een neoliberale agenda oude recepten onder de vorm van een rechtvaardig klinkende meerwaardebelasting - in se een zoveelste belastingverhoging voor de middenklasse.  Dit teneinde de betaling van pensioenen, van werkloosheidsuitkeringen en van ambtenarenlonen te garanderen en dus de verzuiling te kunnen blijven voeden.

Geef in de plaats onze ondernemers, onze lokale private werkgevers hun vrijheid en markt terug door te zorgen voor een rechtvaardige economie als voorloper van een waarachtige en efficiënte rechtvaardige fiscaliteit.  Zo zullen er minder nieuwe fondsen nodig zijn voor een pensioen, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.  Absolute armoede zal quasi onmogelijk worden en de dure, met belastinggeld gefinancierde  uitkeringsindustrie zal niet langer wegen op onze competitiviteit als Vlaamse natie in de wereld.

De rol van een aanwezige overheid in een vrije markteconomie, moet worden beperkt tot het gebruik van haar macht om marktdeelnemers te beschermen tegen dwang en oneerlijke concurrentie en zo haar gemeenschap te dienen.  En niet om à la carte de belangen van een bepaalde elite te dienen.  Partijpolitieke strijdbijlen mogen dan al tijdelijk begraven zijn, mijn strijd voor een rechtvaardige economie in mijn thuisland Vlaanderen houdt aan.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is