Parlementair werk

Ik ben in de politiek gestapt om de belangen van de kleine en middelgrote ondernemingen te verdedigen. De kmo-vakbondsvrouw van het Vlaams Parlement. Als vrouwelijke onderneemster en politica is het mijn doel om de politiek dichter bij het ondernemerschap te brengen. Dat is geen vanzelfsprekendheid, maar het voelt als mijn plicht om het ondernemerschap in Vlaanderen te ondersteunen, aan te wakkeren en te verankeren. Dat begint op de schoolbanken en eindigt bij de bedrijfsoverdracht en alle vehikels daartussen.

Binnen de commissie Economie en Werk behartig ik de belangen van de ondernemers en de Vlaamse lokale detailhandel. Vanuit mijn expertise werk ik aan de verankering van de Vlaamse economie. Het is belangrijk dat we onze eigen bedrijven, onze eigen creativiteit en innovatie in Vlaanderen houden en beschermen tegen oneerlijke concurrentie van buitenaf. Dat geldt voor alle sectoren: van de detailhandelaars, maakindustrie, ambacht tot hightech bedrijven. Niet alleen moeten we de positie onze eigen bedrijven verstevigen, maar ook het ongelijke speelveld en de oneerlijke handelspraktijken aanpakken.

Daarnaast zet ik me in voor de strijd tegen leegstand in de stadskernen en voor een plan van aanpak betreffende e-commerce. Dit digitale tijdperk biedt zoveel uitdagingen en opportuniteiten, maar we mogen als Vlaamse regio niet achterop blijven hinken. We moeten daarom de nodige maatregelen nemen om onze Vlaamse fysieke en digitale detailhandelaars te versterken in het e-commerceverhaal en vooruit kijken in plaatsen van achteruit.

Binnen de bevoegdheid Werk zet ik me in voor de begeleiding van BuSO-jongeren naar de reguliere arbeidsmarkt en wil ik het inclusief ondernemen kracht bijzetten. Er zijn zoveel jongeren die uit boot vallen omwille van een kleine beperking of omwille van hun achtergrond. We mogen deze jongeren niet loslaten nadat ze de schoolbanken verlaten hebben. Vandaag is deze groep onvoldoende vertegenwoordigd in het normaal economisch circuit.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor de Limburgse economie. In onze provincie is de leegstand van handelspanden in de stadskern de afgelopen jaren het sterkst toegenomen. Deze problematiek volg ik nauwlettend op.

 

Hier vind je  het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina (link naar
http://www.greteremen.be/stel-je-vraag).

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie betreffende de aanpassing van het decreet houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

van Axel Ronse, An Christiaens, Lydia Peeters, Grete Remen, Robrecht Bothuyne en Wilfried Vandaele
1040 (2016-2017) nr. 1

Amendement op het ontwerp van decreet tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties

van Lorin Parys, An Christiaens, Daniëlle Vanwesenbeeck, Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne en Grete Remen
1021 (2016-2017) nr. 2

Amendement op het ontwerp van decreet tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties

van Lorin Parys, An Christiaens, Daniëlle Vanwesenbeeck, Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne en Grete Remen
1021 (2016-2017) nr. 2

Recente vragen

Vraag om uitleg over tijdelijke natuur op bedrijventerreinen

van Grete Remen aan minister Joke Schauvliege
2820 (2016-2017)

Vraag om uitleg over de ontwikkeling van een stiptere betalingscultuur in het kader van faillissementspreventie bij kmo's

van Grete Remen aan minister Philippe Muyters
2774 (2016-2017)

Schriftelijke vraag Detailhandel - Subsidiegids

van Grete Remen aan minister Philippe Muyters (Vraag en antwoord)
648 (2016-2017)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over het recente advies van de SERV en de evolutie van e-commerce in Vlaanderen

van Robrecht Bothuyne aan minister Philippe Muyters
2112 (2016-2017)

Vraag om uitleg over de erkenning van Zaventem-Vilvoorde als ontwrichte zone

van Lieve Maes aan minister Philippe Muyters
2113 (2016-2017)

Vraag om uitleg over de situatie van vluchtelingen in Vlaanderen als ondernemer

van Güler Turan aan minister Liesbeth Homans
2030 (2016-2017)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2